RSS icon Home icon
 • Kunnat voivat vaikuttaa asumiskustannusten syihin.

  Julkaistu 10.10.2016 Esko Ei kommentteja

  Asumisen ja elämisen kustannuksista tehdään aika-ajoin paikkakuntien välisiä vertailuja. Yleisesti pidetään hyvänä että asumisen kustannuserot olisivat pienet, ainakin suhteessa tuloihin. Tutkimustuloksia käytetäänkin myös päätöksenteon perustaksi, pääasiassa kuitenkin vain seurausten hoitoon.

  Asumiskustannuksiin vaikuttavat sekä itseaiheudetut että yhteiskunnan aiheuttamat kustannusvaikutukset. Itseaiheutetut, siis omiin valintoihin perustuvat, kustannukset ovat merkittävin tekijä, niin kuin muissakin oman elämämme kustannuksissa. Hyvä näin, jos se ei aiheuteta ulkopuolisille tai yhteiskunnalle tarpeettomia kustannuksia, ei siis toimi kavereiden piikkiin.

  Asumiskustannuksissa oleellista on kuntien poliittisten päätösten aiheuttamat kustannusvaikutukset. Näistä päätöksistä syntyvät asumiskustannusten todelliset erot, joita kunnat ja valtio paikkaavat puuttumalla niiden seurauksiin eikä syihin. Asumiskustannuseroja paikataan massiivisella tukirahoituksella niin rakentamiseen kuin asumiseenkin.

  Tässäkin asiassa syyt ja seurausten hoito eivät kohtaa. Kunnilla on kaavoitusmonopoli ja pitkälle myös kaikki keinot, niin halutessaan, myös maanhankintapolitiikkaan. Seurausten hoito, asumistukineen, on kuitenkin valtion piikissä. Olisi vähintäinkin oikeudenmukaista että kustannuserojen aiheuttajat hoitavat myös seurausten kustannukset. Siksi olisi hyvä, jos asumiseen liittyvät tuet, siis tulonsiirrot, siirretään kuntien maksettavaksi. Vanhan kansan sanonta ” joka tilaa se myös maksaa” pitää tässäkin erinomaisesti paikkansa. Kunnilla on mahdollisuus vaikuttaa syihin, joista kustatannuserot eri paikkakuntien välillä syntyvät. Nyt kunnat toimivat valtion piikkiin.

  Comments are closed.