RSS icon Home icon
 • Sillä on hyvä maine!

  Julkaistu 25.8.2017 Esko Ei kommentteja

  Iät ja ajat on tiedetty, että hyvä maine saa aikaan positiivisia asioita. Kaikki suuret päätökset teemme tai ainakin perustelemme itsellemme asian positiivisella maineella. Opinnot, työ, paikkakunta, asunto, auto, harrastukset, sosiaalinen elämä ovat kaikki asioita joiden valintaan vaikuttaa niiden maine. Ei kukaan halua tahallaan valita huonoja asioita.

  Koska maineen merkitys on niin tavattoman suuri, käytetään hyvän maineen luomiseksi valtavasti resursseja. Positiivista maineenhallintaa opiskellaan, tutkitaan, kehitetään, markkinoidaan. Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa työskentelevät jatkuvasti saadakseen asioille, esineille, jopa ihmisille hyvän maineen tai niin kuin nykyään sanotaan imagon. Maineella myös kilpaillaan. Mediassa on toistuvasti vertailuja paikkakuntien, ammattien, asioiden yms. välisestä imagosta.

  Keväällä kunnallisalan edistämissäätiön julkaisemassa maakuntien vetovoimaisuutta ja imagoa koskevassa tutkimuksessa Pohjois-Pohjanmaa sijoittui viimeiseksi kaikista Suomen maakunnista. Vain kolme prosenttia tutkimukseen osallistuneista ihmisistä koki Pohjois-Pohjanmaan vetovoimaiseksi. Viime talvena tehdyssä kaupunkien vastaavassa tutkimuksessa Oulu oli pudonnut kolmannelletoista sijalle. Vuosituhannen vaiheen seutuvilla Oulu oli mainetutkimuksissa aivan kärkisijoilla ja monta kertaa ykkönen. Mistä maineemme muutos huonompaan suuntaan johtuu?
  Maakuntatutkimuksen tulos, ei ole suuri yllätys.

  Ajatelkaapa aluetta Reisjärveltä Himangan kautta Kuivaniemelle ja sieltä Taivalkosken, Kuusamon kautta Vaalaan. On vaikea mieltää tälle maa-alueelle yhteistä mainetta, saatikka yhteistä vetovoimaa. Aivan perustellusti maakuntaneuvos Pauli Saapunki esittikin Pohjois-Pohjanmaan maakunnan nimen muuttamista Oulunmaaksi ollessaan maakuntahallituksen puheenjohtajana. Maailmalla alueet tunnetaan suuren kaupungin mukaan. Tässä asiassa Suomessa kuljetaan vastavirtaan, kun ollaan perustamassa 18 väliportaan hallintoyksikköä nimeltään maakunta.

  Elinkeinoelämän suuri rakennemuutos kohteli Oulua kaltoin ja siitä uutisoitiin valtakunnan lehdissä tyyliin ”Oulussa sammutellaan valoja.” Oulussa oltiin kuitenkin varauduttu tulevaan ja tehtiin yhdessä nopeita päätöksiä. Huippuosaaminen saatiin kanavoitua uusiin tehtäviin ja ihmiset pystyivät jatkamaan työuraansa Oulussa. Nyt on enemmän ICT alan työpaikkoja kuin kymmen vuotta sitten ja yritysrakenne on paljon terveemmällä pohjalla. Oulun teknologia kaupungin maine, jossa on hyvä asua ja elää pystytään kyllä palauttamaan, mutta ei ”paska kaupunni” kampanjoilla.
  Yksi uuden Oulun synnyttämisen merkittävin motiivi ja peruste oli veto- ja elinvoimaisuuden turvaaminen.

  Valitettavasti kuntaliitos ja Nokian kännykkä puolen alasajossa sattuivat samaan aikaan ja maineesta huolehtiminen viime valtuustokaudella jäi taka-alalle. Valtuusto ei pystynyt löytämään uuden Oulun yhteistä hyvää, vaan keskityttiin kaupunginosien edunvalvontaa. Uskon että uusi valtuusto ja uudet johtavat viranhaltijat keskittyvät nyt Oulun ulkopolitiikan hoitoon, siis maineen palauttamiseen takaisen valtakunnan kärkipaikoille. Kokonaisvaltainen maineenhallinta, jossa kaupunkilaiset ovat toimeenpanijoita ja subjekteja on olennaista. Oululla on kaikki edellytykset palata kärkeen, sillä Oulun ei tarvitse rakentaa mainettaan tyhjän päälle.

  Comments are closed.